Tijdens de najaarsvergadering is Mr. Octave Regout unaniem benoemd als nieuwe Beschermheer van Schutterij Sint Salvius.