Op zondag 26 oktober wordt de najaarsvergadering gehouden in Café Salden, aanvang 10.30 uur.

Op maandag 20 oktober komt Janfré naar het schutterslokaal om veranderwerk aan de uniformen van volwassen leden op te nemen. Let op: Dit is de enige kans die je hebt om je uniform voor het volgend seizoen te laten veranderen. Info: Hans Selten.

Op maandag 3 november kunnen de uniformen worden ingeleverd voor te laten stomen. Inleveren tussen 1900 en 2000 uur, kosten bedragen €10,- te voldoen bij inlevering.