De afgelopen 15 maanden heeft Eric Stevens een aantal artikels op de site geplaatst, om precies te zijn 9. Eric heeft echter aangegeven dat hij, wegens drukte bij andere verenigingen en wisseling van werk, hier geen tijd meer voor kan vrijmaken.

Eric heeft echter wel een voordracht gedaan voor een nieuwe redacteur, te weten: Rudi Hendriks. De Internet commissie heeft na een lang beraad in de nachtelijke uren dan ook besloten het ontslag van Eric te aanvaarden en de voordracht van Rudi te accepteren. Alle artikels die Eric heeft gemaakt de afgelopen 15 maanden, kun je hier teruglezen.

Rudi zal na zijn welverdiende vakantie van start gaan met de opleiding tot Internet redacteur van Schutterij Sint Salvius. Dat we niet over een nacht ijs gaan met onze opleidingen heb je wellicht al op Youtube kunnen zien. Voor de mensen die het gemist hebben, kun je een kleine impressie van onze opleidingen zien onder Media -> Sint Salvius TV.

Rudi alvast veel succes gewenst in je nieuwe rol.

De komende maanden zullen we overigens een aantal nieuwe functie’s introduceren via onze website. Het wordt binnenkort mogelijk om je eigen gegevens zoals deze bekend zijn bij het secretariaat te onderhouden. Dus krijg je bv. een nieuw e-mail adres, dan kun je dit zelf aanpassen om de berichten van oa. het secretariaat niet meer te missen.

Tot slot willen we Eric dan ook hartelijk bedanken voor alle verslagen en artikels die hij de afgelopen jaren heeft geproduceerd.