Vanoudsher worden schutterfeesten georganiseerd door de schutterijen. Hiervoor werden de schutterijen van de omliggende dorpen uitgenodigd. Van te voren trok dan een optocht door het dorp waarbij ook andere verenigingen uit het dorp meetrokken. De mooiste optocht, de mooiste bieleman en de beste tamboer-maitre werden beloond met prijzen. Daarna vond de schietwedstrijd plaats. Vaak ging het hier om flinke geldprijzen. Het schuttersfeest werd in de loop der jaren het belangrijkste evenement voor de schutterij. Rond 1900 kwam het schutterswezen tot grote bloei. Bestaande schutterijen maakten een grote groei door, en er werden her en der nieuwe schutterijen opgericht. Veelal was de invloed van de Rooms Katholieke kerk onmiskenbaar.