Roemrucht verleden

 Roemrucht verleden

Foto op de hoek Dalstraat / Burg. van Boxtelstraat

Foto op de hoek Dalstraat / Burg. van Boxtelstraat

A second treatment with clarithromycin 500 mg od (or bd if clarithromycin is contraindicated) for 10-14 days may be considered. It is the only antibiotic that can be easily distributed globally because it does not have Firminy a prescription and it is not subject to many laws. Azithromycin can cause nausea, vomiting, and diarrhea in people with certain medical conditions, such as severe liver or kidney disease.

However, for many that’s never quite enough, or even the easiest thing to do on a daily basis, which is why there’s a range of non prescription norvasc tablets and supplements that you can use to get you started on the path to better heart health. When it miglior generico del cialis comes to natural cures, there is no substitute for using it! Since there is no standard for the amount of time in which hormone replacement therapy (hrt) would be started, the clin.

De Limbrichtse schutterij St.-Salvius heeft een roemrijke historie en ze neemt in de dorpsgemeenschap nog altijd een prominente plaats in. Twee keer speelde het zestal van de schutterij het klaar om het Oud Limburgs Schuttersfeest te winnen: in 1959 en 1963.

 

De foto’s voeren ons terug naar het OLS dat op 3 juli 1960 in Limbricht werd gehouden. Tijdens de optocht met 147 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg waren er duizenden toeschouwers.
Op de eerste foto staat het huis van de familie Vleeshouwers-Alberts op de hoek van de Dalstraat en de Burg. van Boxtelstraat: in het raam zoon Sjra en Roos. Voor het huis zitten en staan mensen de stoet te bekijken: Hein Dekkers, Frans, Cor en Wil Hochstenbach die er schuin tegenover woonden, in het midden vallen H. Keulen en J. Sixliard op, die sedert 1920 en 1932 leraren waren aan het Bischoppelijk College. Het pand op de foto behoorde tot de oudste van Limbricht. in 1961 kwam het huis leeg te staan en in 1962 is het gesloopt. In januari 1968 werd op deze plaats een houten verenigingslokaal geopend dat de gemeente Limbricht overdroeg aan het Comité van Samenwerking. Nu staan er bejaardenwoningen.


OLS 1960

Oud Limburgs 1960

Op de eerste zondag van juli 1959 was er in Limbricht een uitbundige vreugde toen bekend werd dat het zestal van de schutterij het klaargespeeld had om het Oud Limburgs Schuttersfeest in Boukoul te winnen. In de kavelrondes bleven Oirsbeek en Limbricht over. Toen Oirsbeek miste, steeg de spanning, want de schutters van St. Salvius moesten nog twee schoten lossen. Een diepe stilte viel en de schoten van de laatste twee schutters troffen hun doel, waarna een hartelijk gejuich opsteeg.
Toen de schutterij in de late avond in Limbricht arriveerde, werd het zestal uitbundig verwelkomd door de fanfare en vele Limbrichtenaren. In het verenigingslokaal Salden aan de Platz werd tot laat in de nacht gefeest. Het overwinnaarszestal vormde het stralende middelpunt: Wil Corten en zijn vader Jacq. Corten (ere- voorzitter), Wil Counen, Chrit Heffels, Hub Lomme en Pie Stoffels.
Tijdens de receptie en grootse huldiging een dag later in café Salden, het verenigingslokaal, verschenen burgemeester Coonen, pastoor De Gronckel, deputé Lebens en besturen van vrijwel alle verenigingen. Verrassend was de komst van de 85-jarige beschermvrouwe, Baronesse Douairière Michiels van Kessenich.


Feest voor hele dorp

Feest voor hele dorp

De voorbereidingen voor het OLS 1960 begonnen meteen. In de kleine dorpsgemeenschap ontstond een eendrachtige samenwerking. Verenigingen waren bereid om op allerlei terreinen medewerking te verlenen bij de voorbereidingen. De schutterij toonde haar zin voor traditie en zorgde ervoor dat de Limbrichtenaren zich bewust werden van de historische plaats van Limbricht en de schutterij daarin. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in maart werden de organisatorische details met de Limbrichtenaren doorgenomen, omdat een O.L.S. een feest voor het hele dorp is. Daarna sprak historicus Frans Smeets uit Limbricht over de Limbrichtse geschiedenis met daarin de plaats van kerk, patroonheilige en kasteel. A. Simonis, de voorzitter van Kring Sittard van het L.G.O.G. ging in op het ontstaan van de schutterijen en de daaruit ontstane folkloristische rijkdom. De schutterij had de beschikking over een ideale plaats voor het feest: in 1958 waren de nieuwe sportvelden van het Bischoppelijk College achter het kasteel Lemborgh in gebruik genomen en de schutterij kreeg toestemming die te gebruiken.
Op de feestelijke dag zelf was er om 6 uur ’s morgens eerst een mis voor de levende en overleden leden van de schutterij. Al in de ochtend werden de entreeposten bij de invalswegen geinstalleerd. Vanaf 11 uur was er de ontvangst van federatiebestuur en juryleden op het feestterrein. Om 12.30 uur was de ontvangst van ereleden op het kasteel Limbricht, waaraan van 1957 tot 1959 op beperkte schaal was gerestaureerd door de in 1955 opgerichte Stichting Kasteel Limbricht. De officiéle opening werd verricht door gouverneur dr. F.Houben waarna om 14.00 uur de lange stoet van schutterijen door de dorpskern begon te trekken.
De openingsschoten werden ‘s middags gelost door o.a. bisschop mgr. P. Moors de gouverneurs van de beide Limurgen, dr. J. Houben en dr. L. Roppe, drs. Bohnen directeur van het Bischoppelijk College, pastoor de Gronckel en burgemeester Coonen.
Het O.L.S. werd in Limbricht gewonnen door Leveroy, dat overigens ook weer in 1962 zou winnen. De organisatie verliep vlekkeloos en de schutterij kreeg vele complimenten van federatiebestuur en gasten.
Foto genomen ter hoogte van Huis Stoffels

Foto genomen ter hoogte van Huis Stoffels

Een tweede foto laat de toehouwers zien voor de zijkant van het huis Stoffels dat tegen het huis op de vorige foto gebouwd was. De gevel van het huis Stoffels aan de zijde van de Dalstraat was opgetrokken uit baksteen en mergel speklagen, het huis behoorde immers tot de oudste Limbrichtse panden. In 1962 is dit huis gesloopt.

Op deze foto staan enkele mensen uit deze buurt o.a. Angelien Stoffels, Gertie, Mia, Annie en mevrouw Keulen, Miet Hochstenbach met Jan, Mia Savelkoul; en ook Jan Wehrens en Sjang Vaessen uit de Bovenstraat willen niks van de stoet missen. Opvallend is ook het gietijzeren kruis tegen de gevel dat herinnert aan het ongeluk op deze plaats op 24 augustus 1894 waarbij Jos van Thoor uit Susteren omkwam. Na de afbraak van het huis Stoffels werd het kruis aan de overkant van de weg in het gazon geplaatst.


OLS 1964

Oud Limburgs 1964

Toen op 7 juli 1963 het zestal van de schutterij St.-Salvius na een spannende strijd met de schutters van Grote Brogel en Tegelen tegen negen uur ‘s avonds de schiet- wedstrijden in Leveroy gewonnen had, was er in Limbricht weer uitbundig feest. Velen konden het maar niet geloven, dat de schutterij met dezelfde zes schutters er na vier jaar in geslaagd was alweer het O.L.S. te winnen. De fanfare De Vriendenkring en een grote menigte begeleidden de schutters naar hun verenigingslokaal Salden aan de Platz waar het er tot diep in de nacht vrolijk aan toe ging.
‘s Anderendaags werd er een drukke receptie gehouden. Hetzelfde zestal van 1959 kreeg andermaal grote lof toegezwaaid: Wil Corten en zijn vader Jacq. Corten, Wil Counen, Chrit Heffels, Hub Lomme en Pie Stoffels. Burgemeester Coonen, vergezeld van de wethouders Wagemans en Vogten, sprak namens de Limbrichtse dorpsgemeenschap: “Wij zijn trots op u, omdat u deze uit- zonderlijke prestatie geleverd hebt. Weer zal Limbricht in geheel Limburg in de belangstelling komen te staan.”
Dat gebeurde inderdaad op de vijfde juli 1964, want bij het feest werden zo’n 50.000 bezoekers verwacht. Ondanks de ervaring die vier jaar eerder was opgedaan, bleef de organisatie van zo’n feest een behoorlijke klus, waarbij de schutterij weer kon terugvallen op de hulp van de Limbrichtse bevolking. De organisatie ervan werd geleid door een driemanschap: Jan van Cleef, Wil Corten en Frits Janssen.
Bij de persconferentie enkele dagen voor het feest, zei juryvoorzitter F. van de Ven: “Het is het mooiste terrein waarop ooit de schietwedstrijden voor het O.L.S. zijn gehouden.” De sportterreinen rond het kasteel waren ongeveer dertien hectare groot en ze waren bijzonder overzichtelijk. In 1963 hadden de gemeenteraden van de gemeente Sittard en de gemeente Limbricht besloten de terreinen van het Bischoppelijk College te kopen.


Ontvangst

Ontvangst in nieuw gemeentehuis

De officiéle ontvangst van ereleden, jury en federatiebestuur vond deze keer plaats in het nieuwe gemeentehuis (later Rode Kruis-gebouw, nu (2010) Mee), dat in 1961 in gebruik was genomen. Burgemeester Coonen trad op als gastheer. Onder de gasten bevonden zich de gouvemeurs van beide Limburgen dr. Ch. van Rooy (pas in functie) en dr. L. Roppe, bisschop mgr. P. Moors, pastoor De Gronckel (die drie maanden later met emeritaat zou gaan), de directeur van het Bisschoppelijk College P. Zeijen, voorzitter van de Stichting Kasteel Limbricht en federatievoorzitter mr. F. Haffmans. Om 14.00 uur zette de stoet die ongeveer 3 kilometer lang was zich in beweging met als eerste St.-Gregorius Brunssum en als 139e St.-Sebastianus Mheer. De tribune voor het defilé was opgesteld tegenover de gracht in de schaduwrijke Allee. De wedstrijden voor de drumbands, tamboers, hoomblazers, exercitie, vendelzwaaien en dergelijke begonnen om 15.00 uur op de terreinen rond het kasteel. De schietwedstrijden aan 34 schietstangen vonden in de weiden aan de overkant van de Allee plaats.

Inhoudsopgave

(Bron: Beelden uit Limbricht / Deel twee / Math Vleeshouwers)