EVEN VOORSTELLEN:

In de volksmond noemen we ons de Vrienden van St. Salvius. Met deze benaming is meteen de strekking van onze stichting helder en duidelijk. We zijn geen leden van Schutterij St. Salvius, maar dragen ze wel een warm hart toe.

De reden voor het oprichten van deze stichting is gelegen in het feit dat het bestuur van de schutterij haar handen vol heeft aan het dagelijks besturen van de schutterij en het organiseren van allerlei evenementen zoals het Bondsfeest en het ZLF.

In overleg met het bestuur is besloten om een stichting in het leven te roepen welke alle zaken behartigd betreffende de Vrienden van St. Salvius, de vroegere sympathisanten.

Het doel is om het aantal sympathisanten te vergroten en het beheren van het verworven kapitaal, om hiermee de schutterij te ondersteunen met een vooraf met het bestuur van de schutterij afgesproken doel.

Hierbij valt te denken aan nieuwe blaasinstrumenten, trommels, geweren, vaandels enz.

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Henk Caris
  • Secretaris: Mariëlle Hellenbrand-Camps
  • Penningmeester: Jacques Donders
  • Bestuurslid: Roger Kuster

De bijdrage om vriend te worden bedraagt € 50,00 per jaar. Heeft u interesse meldt u dan op vrienden@sintsalvius.nl, vul onderstaand formulier in of neem contact op met de secretaris

Mariëlle Hellenbrand-Camps (06 47943003)