Uniformen
Een van de kenmerken van de schutterijen rond 1900 was het militaire karakter. Dit uitte zich in exercitie tijdens de schurttersfeesten. Met name voor de schutterijen uit Zuid-Limburg was dit van groot belang. Anderzijds werden rond deze tijd de schutterijen ook voorzien van uniforme kledij. Werd voorheen het kostuum gedragen door de schutters, in de eerste kwart van de 20ste eeuw werd het uniform een algemene verschijning. Hierdoor werd het samengevoel van een schutterij nog meer benadrukt.