OLS
De oude schutterijen organiseerden de Grote Internationale Schuttersfeesten. Deze werden bezocht door de nederlands limburgse schutterijen en door de belgisch limburgse schutterijen. Uit deze schuttersfeesten ontstond het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). Er was een belangrijke regel die het OLS overnam: de winnende schutterij mocht het volgend jaar het OLS Organiseren. Deze regel bepaalde in belangrijke mate het voortbestaan van dit schuttersfeest. Doordat de zuid-limburgse schutterijen meer uitblonken in het excerceren en de noord-limburgse schutterijen zich meer richten op het schieten, werd het OLS vaker gewonnen door een noordelijke schutterij. Hierdoor werd in 1949 voor het eerst door de zuid-limburgse schutterijen een eigen schutterfeest georganiseerd: het Zuid-Limburgs federatiefeest. De aangesloten bonden zijn de Zuid-Limburgse bond, Bond St. Gerardus en bond Eendracht Born/Echt. Het feest wordt eenmaal per jaar gehouden en de toewijzing van de organsatie geschiet via loting. Door de jaren heen zijn de verschillen tussen de zuid-limburgse schutterijen en de noord-limburgse schutterijen weggevallen. Tegenwoordig blijken de zuidelijke schutterijen zeer wel in staat om een OLS te winnen en te organiseren.