ZLF
Op het OLS kwamen de schutterijen uit de beide Limburgen bij elkaar. Doordat de schutters uit het noorden van Limburg en uit België zich toegelegd hadden op het schieten wonnen deze gewoonlijk de schietwedstrijden en mochten het OLS het volgend jaar organiseren. De Schutterijen uit Zuid-Limburg hekelden dit gebrek aan geografische spreiding. De zuidelijken hadden mooie uniformen, waren een lust voor het oog, wonnen doorgaans de nevenwedstrijden, maar konden het OLS niet organiseren, omdat ze de schietwedstrijd niet wonnen. De deelname van de zuidelijken was tanende. Zij begonnen in 1949 met een eigen schuttersfeest, het Zuid-Limburgs federatiefeest (ZLF) dat éénmaal per jaar voor de schutterijen aangesloten bij de drie zuidelijke bonden (Zuid-Limburgse Bond, Bond Gerardus Amstenrade en bond Eendracht Born/Echt) worden georganiseerd. De organisatie van het ZLF was niet afhankelij van het winnen van de schietwedstrijd, maar wordt aan de hand van loting