Op 26 mei a.s. vindt de eerste editie plaats van: “Sjeite maak vrunj!” … dé nieuwe opzet voor het alom bekende Dorpschieten.

If you have any questions about paxil or any other prescription or over-the-counter drugs, visit fda. Cymbalta (generic name: cymbalta) (or, specifically, methyl benzoate), [1] is a buy prednisone for dogs without a vet prescription medication that is used for treatment of certain mood disorders such as depression, Doxycycline has also been suggested in combination therapy for acne.

In another study, an oral capsule formulation of rifampin was used, and it was compared to 2 oral formulations of ibuprofen. Tamoxifen citrate is also approved for use in postmenopausal women who have a genetic mutation called Murcia clotrimazole vaginal tablet price brca2 that increases their risk of developing breast cancer. There is also a risk of low blood pressure if your blood pressure drops too low while taking prednisone.

With increasing competition and increase in the price tag for lithium ion batteries , it is expected that there is a great increase in demand. It is also diphenhydramine online Cuyahoga Falls important that the drug is effective, cheap and available. De afgelopen jaren is het klonen van geneesmiddelen die een risico op het leven van mensen met alzheimer.

Op 26 mei zal op de schuttersweide een volledig programma gepresenteerd worden met vermaak voor jong en oud. De jeugd kan schieten op de windbuks en de ouderen (vanaf 16 jaar *) kunnen deelnemen aan de diverse disciplines op de grote buks.

Kasteelheer / Kasteelvrouwe

Rode draad deze dag zal nog steeds zijn het schieten om de titel Kasteelheer / Kasteelvrouwe. Ook hier geld dat deelname pas vanaf 16 jaar * plaats kan vinden aangezien deze titel op de grote buks wordt geschoten. De winnaar van deze discipline mag, buiten de eervolle titel, ook nog een mooie door Landgoed Kasteel Limbricht beschikbaar gestelde prijs mee naar huis nemen.

 

Optredens

Voor entertainment zal deze dag ook gezorgd worden. Aangezien de jeugd een belangrijke positie inneemt binnen onze vereniging, willen we de jeugd deze keer een prominente plek geven in het programma. Het jeugdorkest van Muziekvereniging de Vriendenkring en de jeugddrumband van onze eigen schutterij zullen deze dag een mooi optreden verzorgen.

Omstreeks 20 uur 30 zal er een live optreden plaats vinden van de Steierische Harmonika Freunde.

Inschrijven

Wil je als vereniging meedoen ? Dan dien je je van tevoren in te schrijven.

Inschrijven voor een 6-tal is GRATIS. Bijkomend voordeel als je je als vereniging of groep vooraf inschrijft is dat we voor iedere groep / vereniging die zich inschrijft: 1 x 3-tal, 2 x individuele schietkaarten en 2x kasteelheer/kasteelvrouwe schietkaarten bijvoegen. Dus voor de prijs van 1 (GRATIS) ontvang je 6 schietkaarten (1x 6-tal / 1x 3-tal / 2x individueel / 2x kasteelheer – kasteelvrouwe)

LETOP: dit geld alleen voor vooraf ingeschreven groepen / verenigingen. 1 “extra pakket” per groep / vereniging

  • Contactpersoon van de vereniging of groep die deel gaat nemen aan Sjeite Maak Vrunj !
  • E-mailadres van de contactpersoon
  • We zijn wettelijk verplicht om van alle schutters de naam en het documentnummer van paspoort, id-kaart of rijbewijs. Heb je personen die evt. reserve staan, je kunt er maximaal 2 opgeven. Door op het + te klikken kun je een extra persoon invoegen!Wanneer je de namen van de schutters nog niet compleet hebt dien je er rekening mee te houden dat deze op de dag zelf een geldig identiteitsbewijs dienen te overleggen, anders kan er helaas niet geschoten worden. LET OP: de schutters die je hier inschrijft dienen ook op de dag zelf dit identificatie bewijs bij zich te dragen en te kunnen overleggen.
    Naam SchutterDocument nummer (Paspoort / ID-kaart / Rijbewijs) 
  • Bovenstaande gegevens zullen we alleen gebruiken voor het evenement Sjeite Maak Vrunj op 26 mei 2018. Nadat we deze gegevens hebben verwerkt zullen we deze gegevens niet verder gebruiken en na verwerking vernietigen.

Voor de overige disciplines zoals het individueel schieten, 3-tal schieten en het schieten om de titel Kasteelheer / Kasteelvrouwe volstaat een inschrijving op de dag zelf. Voor alle disciplines geldt dat een legitimatie verplicht is. Indien je geen legitimatie bij je hebt kan er helaas niet geschoten worden.

Marketensters

Voorafgaand aan “Sjeite maak vrunj” zullen we de nieuwe marketensters groep installeren. Om 15 uur zal deze installatie plaatsvinden op onze schuttersweide.

Schieten op de grote buks ?

  • Schieten op de grote buks is voorbehouden aan personen van 16 jaar en ouder die de buks veilig kan hanteren. De baancommandant / buksenmeester / organisatie zal uiteindelijk beoordelen of dit ook het geval is.
  • Schieten kan alleen plaats vinden indien de ‘schutter’ in het bezit is van geldige identificatie (rijbewijs / paspoort / id kaart), en deze ter plekke kan tonen.
  • Schutterij Sint Salvius Limbricht gebruikt alleen het document identificatie nummer om in haar administratie aan te tonen dat desbetreffende schutter heeft geschoten met de grote buks. Deze gegevens worden gebruikt indien er een controle plaats vindt door de hiervoor ingestelde overheidsinstanties.