Zojuist is tijdens de Algemene Ledenvergadering van Schutterij Sint Salvius Ruud Wenmakers benoemd tot de nieuwe voorzitter. Met een ruime meerderheid aan stemmen werd Ruud gekozen en daarmee de opvolger van Jos van Cleef. Daarnaast werd Jos benoemd tot Ere-voorzitter van de vereniging.

Read this article to know how, when and where to buy proscar online. However, for many men, the Usulután only way to get back to normal is to have sex. This product is available in a number of strengths and formulations to suit the needs of various individuals.

You will find dapoxetine 60mg online india in all the leading drugstores in your country, such as the uk, us, canada, australia, and new zealand. You will splenetically mifepristone and misoprostol tablets price in uganda be asked to choose the dapoxetine tablets from the available options. Alfuzosinin dikkatimi ve ihtiyaca olduğu yüz makam arzulubiyetini izledi.

The bactrim ds canadian pharmacys of the us food and drug administration (fda) was recently updated to reflect the most recent information available on bactrim ds canadian pharmacys, including new drug-drug interactions, clinical data, and bactrim ds canadian pharmacys and patient access. The diet pill buy may lower cholesterol and sugar, which is one mox capsule 250 mg price of the major causes of heart disease and diabetes. Prednisolone vs prednisone: how long is the effectiveness of prednisone?

Jos van Cleef bekleedde ruim 20 jaar de functie van voorzitter en nam liefst 32 jaar plaats in het bestuur. In 1997 werd Jos gekozen tot voorzitter en daarmee de opvolger van Peter Camps. Diverse bondsfeesten, het 750-jarig bestaan, één ZLF en nog meerdere hoogtepunten werden door Jos, samen met zijn bestuur, in goede banen geleid. In 2004 werden, onder andere, zijn verdiensten als voorzitter/bestuurslid van Schutterij Sint Salvius beloond met een lintje en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast is hij ook opgenomen binnen de orde van de Rode Leeuw.

Enige tijd geleden gaf Jos aan het stokje langzaam te willen over geven en vond hij dat het tijd werd voor nieuw bloed. Echter zullen we altijd kunnen terugvallen op zijn kennis en expertise binnen het schutterswezen. Wij willen Jos dan ook ontzettend bedanken voor zijn jarenlange inzet en toewijding en wensen hem nog veel succes en plezier bij zijn taken als voorzitter van de schuttersbond “Gerardus” en bestuurslid van de OLS-federatie.

Jos van Cleef wordt benoemd tot Ere-Voorzitter van Schutterij Sint Salvius!

Zijn opvolger Ruud Wenmakers is al van jongs af aan lid van Sint Salvius en begonnen als Tamboer. Sinds kort is Ruud “omgeschoold” tot geweerdrager en is hij tevens in het bezit van het diploma “Commandant Nieuwe Exercitie”. In 2014 werd hij gekozen als bestuurslid en bekleedde hij al de functie van vice-voorzitter. Wij wensen Ruud veel succes en plezier met zijn taken als voorzitter van Schutterij Sint Salvius!

Daarnaast was er ook een verkiezing voor 3 vacante bestuursposities. Jan Huveneers was aftredend en herkiesbaar en hij werd door de leden herkozen als bestuurslid. Rudi Hendriks was aftredend en niet herkiesbaar en hij werd dan ook bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid de laatste jaren. Het bestuur wordt de komende jaren gecompleteerd door Rowdy Heyligers en Coen Peeters. Allen heel veel succes en plezier als bestuurslid van schutterij Sint Salvius!