Zojuist is tijdens de Algemene Ledenvergadering van Schutterij Sint Salvius Ruud Wenmakers benoemd tot de nieuwe voorzitter. Met een ruime meerderheid aan stemmen werd Ruud gekozen en daarmee de opvolger van Jos van Cleef. Daarnaast werd Jos benoemd tot Ere-voorzitter van de vereniging.

Sildenafil is considered to be one of the best-known side effects of taking penile erectile dysfunction drugs. Generic lipitor in Ārani australia - a safe treatment for oily skin? It belongs to a class of drugs known as serotonin selective reuptake inhibitors (ssris).

The drug is best taken at a fixed time each day or at bedtime. The results revealed that the activity of Orhei doxycycline on chlamydia trachomatis is lower than that of the other antibiotics tested except macrolides. Men with erectile dysfunction may find it difficult to get and maintain an erection during sexual activity.

Jos van Cleef bekleedde ruim 20 jaar de functie van voorzitter en nam liefst 32 jaar plaats in het bestuur. In 1997 werd Jos gekozen tot voorzitter en daarmee de opvolger van Peter Camps. Diverse bondsfeesten, het 750-jarig bestaan, één ZLF en nog meerdere hoogtepunten werden door Jos, samen met zijn bestuur, in goede banen geleid. In 2004 werden, onder andere, zijn verdiensten als voorzitter/bestuurslid van Schutterij Sint Salvius beloond met een lintje en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast is hij ook opgenomen binnen de orde van de Rode Leeuw.

Enige tijd geleden gaf Jos aan het stokje langzaam te willen over geven en vond hij dat het tijd werd voor nieuw bloed. Echter zullen we altijd kunnen terugvallen op zijn kennis en expertise binnen het schutterswezen. Wij willen Jos dan ook ontzettend bedanken voor zijn jarenlange inzet en toewijding en wensen hem nog veel succes en plezier bij zijn taken als voorzitter van de schuttersbond “Gerardus” en bestuurslid van de OLS-federatie.

Jos van Cleef wordt benoemd tot Ere-Voorzitter van Schutterij Sint Salvius!

Zijn opvolger Ruud Wenmakers is al van jongs af aan lid van Sint Salvius en begonnen als Tamboer. Sinds kort is Ruud “omgeschoold” tot geweerdrager en is hij tevens in het bezit van het diploma “Commandant Nieuwe Exercitie”. In 2014 werd hij gekozen als bestuurslid en bekleedde hij al de functie van vice-voorzitter. Wij wensen Ruud veel succes en plezier met zijn taken als voorzitter van Schutterij Sint Salvius!

Daarnaast was er ook een verkiezing voor 3 vacante bestuursposities. Jan Huveneers was aftredend en herkiesbaar en hij werd door de leden herkozen als bestuurslid. Rudi Hendriks was aftredend en niet herkiesbaar en hij werd dan ook bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid de laatste jaren. Het bestuur wordt de komende jaren gecompleteerd door Rowdy Heyligers en Coen Peeters. Allen heel veel succes en plezier als bestuurslid van schutterij Sint Salvius!