I have been on ventolin (2 inhalers) for 3 days now off and on and it helps with shortness of breath and the cough. This https://erfindungen.de/24316-viagra-ratiopharm-preis-33869/ is the ideal time to start buying clomid for sale online. And after a week or so of trying this, some people have.

Ionized calcium carbonate (also known as green crayon) is created by an electrical discharge, and is a colorless to slightly yellow powder. A few simple steps can help downwind you get the most from this medicine: Improvement in the following few days, with the cough having almost.

Zondag 12 juni stond in vele agenda’s van de Limbrichtse schutters en schutterinnen omcirkeld! Na het eerste bondsfeest dat een groot succes is geworden in eigen dorp was het nu voor onze vereniging de beurt om zich voor het eerst na drie jaren weer in uniform te tonen op een “sjöttefees”!

De bus vertrok om 11:30 zoals vanouds weer vanaf de Molenstraat richting de plaats van bestemming: Puth. Officieel had er niet lang na aankomst binnengetrokken moeten worden, maar door een meedenkende organisatie konden wij ondanks de 4e plek op de lijst iets later binnentrekken waardoor we weer net iets voltalliger aanwezig waren. Het voordeel van nummertje 4 is dat je de opening mag helpen vormgeven.

Tijdens de opening.

Direct na de opening vertrok de optocht en mochten wij ons weer eens in een ander dorp aan het publiek laten zien/horen. Met perfect “schuttefeestweer” was het een druk bekeken tocht door de straten van Puth!

De wedstrijden

Toeschouwers alom!

Na de optocht werd het tijd voor ons muziekkorps en ons exercitiepeloton om zich weer op de weide te begeven en hun beste beentje (bij voorkeur in de maat) voor te zetten! Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het tijdens het uittreden van onze muzikale kanjers drukker was dan bij de feesttent. Ook de rest van de Limburgse schutterswereld smachtte naar de klanken van ons jachthoornkorps!

Kort hierna was het de beurt aan ons exercitiepeloton. de covid-jaren zijn geen excuus gebleken om het te verleren/vergeten. Na een strak uitgevoerde oefening verlieten ze onder applaus weer het wedstrijdterrein!

Het exercitiepeloton olv Commandant Frank

Ook de solisten, marketentsters etc. hebben deze middag getracht een prijs mee terug te nemen naar Limbricht! Of dit ook gelukt is zal verderop in dit bericht duidelijk worden!

De generaal dae kint dat waal!

Voor drie van onze leden was het een bijzondere dag! Om te beginnen voor onze nieuwe Generaal Jan Cremers jr.! Deze middag mocht hij zich voor het eerst onderwerpen aan het deskundige en kritische oog van de juryleden! Niet zonder succes….

De andere twee leden dat zijn natuurlijk onze Koning en Koningin die (voor nu) voor het laatst als stralend middelpunt van onze schutterij hebben mogen fungeren!

Koning Bart met Koningin Nicole, de laatste keer?

Wat zijn de prijzen?

Na een mooie schuttezondag is het altijd leuk om te weten of de inspanningen (knopen poetsen, veters strikken enzovoort) zich ook hebben geloond! Iedereen had er weer ontzettend veel zin in dus aan de inzet en het plezier uitstralen gedurende de dag kon het alvast niet gaan liggen! Onze Generaal wist zijn debuut direct te verzilveren door een mooie 1e prijs in de categorie “Mooiste Generaal” binnen te slepen! Ook voor onze koning was het raak! De strijd om de “Koning der Koningen” te worden werd in zijn nadeel beslist maar dit werd helemaal vergeten toen Bart als mooiste Koning in jacket zijn koningschap nog maar eens een extra gouden randje kon geven!

De verdere prijzen waren als volgt:

In de jeugddivisie: Youri Cremers 1e prijs / Klasse A binnenkomen: 2e prijs / Mooiste geheel : 3e prijs / Klasse A beste houding: 2e prijs / Nieuwe exercitie: Ereprijs / Beste commandant nieuwe exercitie: Ereprijs voor Frank Lebens / Drumband: In sectie B de 1e prijs (2e plaats) met 82,3 punten / Tamboer-majoor: 1e prijs voor Rudi Hendriks. Verder wisten ons A en B zestal zich een dag eerder naar de respectievelijk 2e en 3e plaats te schieten in eigen dorp!

Al met al was het een geslaagd eerste bondsschuttersfeest! Alsof het nooit is weggeweest en het smaakt zeker naar meer!