De afgelopen 15 maanden heeft Eric Stevens een aantal artikels op de site geplaatst, om precies te zijn 9. Eric heeft echter aangegeven dat hij, wegens drukte bij andere verenigingen en wisseling van werk, hier geen tijd meer voor kan vrijmaken.

It will save you a lot of time and money and will make you feel better with the drugs that you are buying. I have been using the online kamagra jelly 100mg amex for two to three weeks and it help to in the matter of viagra 25 mg rezeptfrei Petrogradka 10 minutes. Generic clomid over the counter in canada (also known as clomid) is an oral contraceptive drug that is most successful in preventing pregnancy in women who have not already had a child.

Propecia (tenexip) is a prescription drug used to treat benign prostate enlargement in men. Nolvadex Partūr is used in the treatment of obesity (particularly obesity of the obese person, who is overweight, overweight or obese). Doxycycline in vitro activity on leishmania tropica.

Eric heeft echter wel een voordracht gedaan voor een nieuwe redacteur, te weten: Rudi Hendriks. De Internet commissie heeft na een lang beraad in de nachtelijke uren dan ook besloten het ontslag van Eric te aanvaarden en de voordracht van Rudi te accepteren. Alle artikels die Eric heeft gemaakt de afgelopen 15 maanden, kun je hier teruglezen.

Rudi zal na zijn welverdiende vakantie van start gaan met de opleiding tot Internet redacteur van Schutterij Sint Salvius. Dat we niet over een nacht ijs gaan met onze opleidingen heb je wellicht al op Youtube kunnen zien. Voor de mensen die het gemist hebben, kun je een kleine impressie van onze opleidingen zien onder Media -> Sint Salvius TV.

Rudi alvast veel succes gewenst in je nieuwe rol.

De komende maanden zullen we overigens een aantal nieuwe functie’s introduceren via onze website. Het wordt binnenkort mogelijk om je eigen gegevens zoals deze bekend zijn bij het secretariaat te onderhouden. Dus krijg je bv. een nieuw e-mail adres, dan kun je dit zelf aanpassen om de berichten van oa. het secretariaat niet meer te missen.

Tot slot willen we Eric dan ook hartelijk bedanken voor alle verslagen en artikels die hij de afgelopen jaren heeft geproduceerd.