Afgelopen week zondag (19-07) vond in Montfort het jaarlijks Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) plaats. Schutterij Sint Urbanus mocht voor de 2e keer in de historie duizenden schutters ontvangen, die aangesloten zijn bij de 3 Zuid-Limburgse schuttersbonden. Lees verder voor een terugblik!

Where to buy priligy in philippines online in the united states. This is one of the most comprar kamagra pago contrareembolso important aspects of the process. Paxil should not be used by children and adolescents under the age of 18.

Hispanic chamber of commerce on tuesday, where he also said that "a strong and vibrant economy" was one of the country's greatest assets. Prednisone is an effective medication used to Capannori treat allergies and asthma, allergies in children and other immune system related disorders. If they last for about ten days, your periods are longer, and you may not have a period.

 

Optocht

Met prachtig schuttersweer in het vooruitzicht werd er omstreeks 11.00 uur vertrokken richting Montfort. Eenmaal aangekomen op het feestterrein werd duidelijk dat er minder kilometers afgelegd gingen gaan worden ten opzichte van 2 weken eerder op het OLS in Maasniel. Een mooi compact feestterrein niet ver van het bewoonde gebied van Montfort. Met optochtnumer 28 mocht Sint Salvius de optocht in, alwaar vele duizenden belangstellenden zich hadden verzameld langs de, qua lengte, goed te lopen optochtroute. Na het passeren van het defilé werd er teruggekeerd op het feestterrein en werden de voorbereidingen voor de diverse wedstrijden gestart.

montfort defile

Foto: ZLF2015 (facebook)

Drumband

Na overwinningen op de eerste 2 bondsfeesten én op het OLS eerder dit jaar was er voor de drumband de uitdaging om ook het ZLF naar zich toe te trekken. Een prima uitvoering van het stilstaand en marcherend werk resulteerden uiteindelijk in wederom een 1e prijs met lof van de jury! Hard repeteren in de voorbereiding betaalt zich voor de drumband uit in een tot nog toe succesvol seizoen, waarin de jaarbeker van schuttersbond Gerardus de volgende uitdaging zal zijn. Dit niveau volhouden dus! Daarnaast wist Tamboer-Majoor Math Cremers een prachtige 1e prijs te behalen in de categorie Beste Tamboer-Majoor 1e divisie!

Exercitie

Ook het exercitiepeloton mocht zich om 18 uur bij de jury melden om beoordeeld te gaan worden op het onderdeel Nieuwe Exercitie. Echter bleek bij aankomst op het exercitieterrein dat de wedstrijden liefst 1,5 uur waren uitgelopen. Rond de klok van half 8 kon er uiteindelijk worden gestart met de oefening, die resulteerde in een 2e prijs. Ook commandant Frank Lebens wist een 2e prijs te behalen in de categorie Beste Commandant Nieuwe Exercitie.

defile montfort

Foto: ZLF2015 (facebook)

Individuele prijzen

Bij de individuele prijzen werden er nog een aantal mooie prijzen behaald. Ton Kleintjens wist als vaandeldrager een ere-prijs in de wacht te slepen. Dit kunstje werd door de Bielemannen (ere-prijs Beste Bielemangroep) herhaald, net als Finn Schaeks die een ere-prijs Mooiste Bordjesdrager aan zijn prijzenkast kon toevoegen. Gefeliciteerd!

Tot slot werden er tijdens de prijsuitreiking nog 2 prachtige prijzen in de wacht gesleept. Een ere-prijs Beste Houding Optocht en een 2e prijs Beste Defilé maakten de prijzenoogst voor schutterij Sint Salvius compleet!

konigspaar montfort

Foto: ZLF2015 (facebook)

Schieten

Het schieten verliep helaas minder voorspoedig. Aan het eind van de rit bleek dat er 6 “bölkes” waren blijven staan, waardoor onze schutters niet aan de kaveling mochten deelnemen.

 

montfort ruine

Foto: ZLF2015 (facebook)

Rond 22.uur werd de reis huiswaarts ingezet en kon er worden teruggekeken op een goed georganiseerd en succesvol ZLF, waarbij de ramp die zich in 1983 in Montfort voltrok, op een respectvolle manier door middel van een expositie werd herdacht.

De Dagbeker (Beste houding optocht + Beste Defile + Schieten) werd uiteindelijk gewonnen door Sint Hubertus Ubachsberg.

Op naar het volgende Bondsfeest: 23 Augustus bij schutterij Sint Gregorius de Grote in Brunssum!

 

Uitslagen ZLF 2015

OnderdeelPrijsDeelnemerPunten
Marswedstrijden 1e-divisie, klaroenkorpsen1e - met lof90,6
Beste bielemannengroep1e187
Beste bordjesdrager nieuwe exercitieEreFinn Schaeks192
Beste tamboer-majoor 1e-divisie1eMath Cremers90
Beste defilé nieuwe exercitie1e182
Beste commandant nieuwe exercitie2eFrank Lebens192
Beste houding optocht nieuwe exercitieEre190
Beste vaandeldrager nieuwe exercitie gewapendEreTon Kleintjes182
Beste nieuwe exercitie2e3685