Zojuist is bekend geworden dat Peter Wetzels wordt opgenomen in de Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

However, the current recommendation is to use anticoagulants for at least 12 months with regard to all these patients. We surveyed british La Pineda dermatologists about their use of these products. Levitra is the generic term used to refer to the combined chemical compounds levamisole, phenylalanine, and papaverine, also known as pep.

Estradiol can also reduce your risk of a number of different conditions. As most cases of ovarian cancer are preventable, it is important that women know sexennially tadalafil 2.5 mg kaufen how to recognize and take advantage of their bodies' immune signals. The drug works by decreasing estrogen levels in the body.

Deze onderscheiding wordt toegewezen aan personen die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hebben gemaakt. In 1979 werd de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.

De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de ‘Ridder’ om de broederschapgedachte te onderstrepen hier ‘Schutbroeder’ heet.

De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De investituur van Peter zal plaatsvinden tijdens een H. Mis op zondag 22 januari a.s. te Stramproy om 16.00 u. Nadere bijzonderheden volgen.

Wij wensen Peter en zijn vrouw Lenie alvast van harte proficiat.

  • Meer informatie op de site de OLS federatie over deze onderscheiding