Van 8 t/m 21 april 2015 organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de jaarlijkse clubkascampagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Graag willen wij jullie vragen je stem uit te brengen op Schutterij Sint Salvius Limbricht. Stemmen kan via onderstaande link.
www.spekjouwclub.nl

Namens alle leden van Schutterij Sint Salvius Limbricht onze hartelijke dank voor uw stem!