Dave Vinclair heeft zichzelf weten te kronen tot drumbandkoning 2006. Na een ongekend aantal van 540 schoten viel de blok van de schietpaal …….

This drug may cause the development of allergic reactions that may cause dizziness or lightheadedness, which may lead to fainting, and this drug may cause allergic reactions. I can not do anything now as i have to wait two hours to get kamagra prezzo blood samples. They can get really hot and then they may need to get cooled down.

There is a lot of information on the net about what is and what you should use a generic, so you know what to expect. Check out paxlovid price online staring our large selection of synthroid orders! Dapoxetine was first introduced in the united states in 1998 and then it was approved by the united states food and drug administration (fda) for use.

Zoals in Limbricht al vele gebruikelijk wordt er door de leden van de drumband en de marketentsters geschoten op een apparte vogel. Op de zaterdag voorafgaand aan sacramentsdag wordt er om 16.00 uur begonnen met het schieten op een vogel welke door de heersende drumbandkoning wordt gemaakt uit een blok hout van niet groter dan 30 maal 35 cm. Zo ook dit jaar.
Er waren 25 deelnemende schutters welke allemaal het zelfde doel trachtte te bereiken. Koning worden van onze drumband. Nadat iedereen 18 keer had geschoten en de vogel dus al 450 schoten lang stand hield werd door enkele deskundige bestuursleden in overleg met de maker van de vogel besloten dat bij het verstrijken van het 500ste schot de schietpaal werd neergelaten en bekeken zou worden of er wellicht aan de blok moest worden gezaagd om op die manier de slepende strijd te versnellen. na het 500ste schot stond de vogel nog steeds fier op de paal en werd volgens afspraak de paal naar beneden gelaten. Niets leek erop te duiden dat het blok binnen het verstrijken van enkele honderden schoten zou breken. De zaag werd uitgehaald en vogelgoeroe Peter Wetzels kortwiekte het resterende stuk hout in tot er ongeveer 1/3 deel overbleef. Nadat de paal weer was rechtgezet bleek dat ook dit restant niet van plan was om zich snel over te geven. Er waren nog 2 schietronden nodig voordat Dave Vinclair met het 540ste schot de blok wist te splijten en zich te kronen tot drumbandkoning 2006. Na een korte rondgang door de straten van Limbricht werd er tot in de kleine uurtjes gefeest op dit heugelijke feit.