Na een spannende strijd, is het Henk Schrijen gelukt om de laatste restanten, van de door zijn voorganger Davy Vinclair gemaakt vogel, naar beneden te halen. Na vorig jaar over de 500 schoten te hebben moeten lossen voordat de vogel de strijd opgaf, waren er dit jaar 171 schoten nodig om de laatste resten naar benden te halen.

Tijdens het Drumband Koningsvogelschieten wordt ook voor de leden onder de 14 jaar om de titel Jonker van schutterij St.Salvius geschoten. Deze wedstrijd werd even als vorig jaar gewonnen door Cyriel Lemans.