Op VRIJDAG 10 SEPTEMBER zal Schutterij St.Salvius Limbricht, met trots haar nieuwe schietinrichting met kogelopvanginstallatie in gebruik nemen.
Waarom een nieuwe schietinrichting?, zul je je wellicht afvragen.
Door het in werking treden van een nieuw activiteitenbesluit worden wij vanuit de overheid verplicht gesteld om onze reguliere schietoefeningen te doen op een schietinrichting met kogelopvanginstallatie. Deze regeling gaat voor ons vanaf 1 januari 2011 van kracht. Vanaf deze datum mogen er dus, tijdens reguliere oefeningen,geen kogels meer in het milieu belanden.
Als alle schutterijen aan deze regeling moeten voldoen, wat is er dan zo opmerkelijk aan onze kogelopvanginrichting?
Onze kogelopvanginstallatie bestaat uit 3 masten met elk 2 kogelopvangbakken waardoor wij met 12 buksen tegelijkertijd kunnen schieten zonder dat er ook maar 1 kogel in het milieu zal belanden. Daarnaast is het wel zeer opmerkelijk te noemen dat de gehele schietinrichting vervaardigd is door eigen leden. Enkele leden hebben meer dan een jaar lang iedere zaterdag ( en vele doordeweekse uren) keihard gewerkt om aan het eind van augustus de laatste hand te leggen aan deze fantastische schietinrichting. Een unieke prestatie die maar weer eens laat zien waartoe wij in Limbricht in staat zijn! Natuurlijk zullen wij de personen in kwestie ook op 10 september nogmaals in het zonnetje zetten.
Graag nodig ik jullie uit om op vrijdag 10 september dit heugelijke feit samen met ons te vieren. Vanaf 19.00 uur zullen wij onze gasten verwelkomen, waarna wethouder Pieter Meekels om 19.30 uur het eerste officiële schot zal lossen op de nieuwe schietinrichting. Na de officiële opening is er, voor alle aanwezigen, natuurlijk de mogelijkheid om enkele pogingen te doen om je eerste “bölke” af te schieten op de gloednieuwe schietinrichting.