Oud papier

Oud papier

Via de link in de bovenste balk (Oud Papier 2009) kun je het actuele schema bekijken van het oud papier 2009. Hier vind je ook het protocol zoals besproken in de afgelopen ledenvergadering.


Je krijgt automatisch vanaf 5 dagen voordat je geacht wordt aanwezig te zijn, ter herinnering een email.

Voor vragen en / of opmerkingen graag contact opnemen met de daarvoor aangewezen personen.