Tijdens de gisteravond gehouden jaarvergadering van onze schuttersbond is met een overduidelijke meerderheid van stemmen besloten dat schuttersbond St.Gerardus de volgorde van de huidige cyclus van Zuid-Limburgse federatiefeesten ook zal hanteren tijden de volgende cyclus. Dit houdt concreet in dat St.Salvius in 2015 2014 2013 na een periode van 64 63 62 jaar weer het Z.L.F zal mogen organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgt!

update: Ondertussen is reeds een vereniging uit de cyclus uitgevallen, dit betekend dat we in 2014 het ZLF in Limbricht mogen begroeten! Bekijk hier de volledige lijst van toekomstige ZLF-en inclusief de datum waarop het ZLF wordt gehouden.