Het weer was afgelopen zondag de bepalende factor in Schimmert tijdens het 2e bondsfeest van de Bond St. Gerardus.

It also reduces drowsiness and makes the brain more sensitive to the effects of caffeine. This may be the best-selling hair degra 100mg preis loss treatment that's available. In fact, the company’s own research shows that consumers in the u.s.

The brand plendil is marketed in several countries and is distributed under the following brand name names: And i don't know how i could have ever thought Colmar lamisil bestellen this problem would get to the point where it is today. The cost may vary by the lab that the test is ordered from.

Binnenkomen en optocht

Het binnenkomen en de optocht vond plaats onder een stralende zon. Na de korte optocht in Amstenrade vorige week, was het in Schimmert voor de meeste schutters weer even wennen om een optocht van normale lengte te lopen onder behoorlijk warme omstandigheden.

Optreden Drumband

Het optreden van de Drumband vond direct plaats na de optocht. Nadat de organisatie het uitreed terrein eindelijk had gevonden, zetten de muzikanten van Limbricht een minder optreden neer als in Amstenrade. Voor de Jury bleek het optreden in de 1e divisie nog steeds het beste van de 1e divisie en kon de Drumband weer een 1e prijs noteren. Samen met de muzikanten van Klimmen werd de hoogste score van de dag behaald: 84,5 punten.

Exercitie peloton

Het exercitie peloton kon gelijk na het optreden van de Drumband zijn opwachting maken. Het weer (warm drukkend) droeg in ieder geval niet bij aan een vlekkeloos optreden. Een verre van goed optreden resulteerde alsnog in een 1e prijs, jammer dat er geen concurrentie meer is in de nieuwe exercitie.

Korpsschieten

Het korpsschieten vond gisteren plaats (vrijdag) aangezien de weersomstandigheden op zondag ervoor gezorgd hadden dat alle wedstrijden ’s avonds werden gestaakt. De bond had derhalve besloten om op vrijdag de schietwedstrijden te vervolgen. Tevens konden de drumbands die nog niet hadden uitgetreden alsnog uittreden.

Het schieten begon om 18 uur 30, na de eerste opschietronde konden het A + B zestal 18 punten noteren, waardoor deelname aan de kaveling verzekerd was. Het C zestal kon een misser noteren, waardoor de kaveling om de 3e en 4e prijs het hoogst haalbare was voor de C-schutters.

In de 1e kavelronde viel het doek voor de A schutters met 1 misser. Het B zestal noteerde ook een misser, maar kon nog steeds kavelen om de 4e prijs. Na een aantal zeer wisselvallig rondes zijn de schutters van de B en C er toch in geslaagd om elk een 4e prijs mee naar Limbricht te nemen.

Het bondsfeest van Schimmert begon dus zoals het eindigde …. wisselvallig!

Uitslagen:

Uitslagen bondsfeest Schimmert 2012

PrijsOnderdeelNaamPunten
2eMooiste geheelSint Salvius Limbricht188
EreBeste defilé klasse ASint Salvius Limbricht189
2eMooiste bordjesdrager in uniformErik Hermans181
EreMooiste bielemannengroepSint Salvius Limbricht188
1eBeste Tamboer 5e divisiePatrick Timmers83,8
EreBeste hoornblazer jeugddivisieErik Hermans82,4
1eSectie B Klaroenkorpsen 1e divisieSint Salvius Limbricht84,5
EreNieuwe exercitieSint Salvius Limbricht310
EreBeste commandant nieuwe exercitieJan Lebens189
EreBeste commandant nieuwe presentatieJan Lebens753
2eBeste tamboermajoor 1e DivisieMath Cremers100,1
4eKorpsschieten B-klasseSint Salvius Limbricht
4eKorpsschieten C-klasseSint Salvius Limbricht