Klimmense Lieske (Leunissen)

Gisteren vond in Klimmen het eerste bondsschuttersfeest van dit seizoen plaats. Na een ietwat regenachtige zondagochtend trok de lucht na de klok van twaalven open en bleef het de hele middag droog.


Daar waar we bij de korpsprijzen geen hoge ogen wisten te gooien werden er door de drumband, de exercitieploeg en diverse solisten mooie resultaten behaald. Ook de schietresultaten waren ondanks enkele niet verwachte missers naar tevredenheid. Al met al kunnen we terugblikken op ’n goed georganiseerde seizoensopening waarvan ongetwijfeld veel foto’s zijn terug te vinden op de website van de jubilerende Klimmense broederschap St.Sebastianus want evenals wij hebben ook onze vrienden uit het hart van Zuid-Limburg een heuse hoffotografe die gewapend met camera overal op de loer ligt om elke gebeurtenis vast te leggen voor het nageslacht. Evenals onze Brigitta is de Klimmense Lieske niet te beroerd ook voor andere werkzaamheden de handen uit de mouwen te steken. (zie foto)

Update 23/05/2009: 1e prijs Patrick Timmers was niet vermeld.

De door Schutterij Sint Salvius behaalde prijzen:

 • Beste tambour 5e divisie
  1e prijs – Bart Kitzen 81,1 pnt
 • Beste blazer 5e divisie
  Ere prijs – Melanie Timmers 81,5 pnt
 • Beste tambour jeugddivisie
  1e prijs – Patrick Timmers 79,3 pnt
 • Mooiste bielenmangroep
  1e prijs – Limbricht (Peter Schaeks) 181,0 pnt
 • Beste vaandeldrager
  2e prijs – Limbricht (Ton Kleintjes) 278,0 pnt
 • Nieuwe exercitie
  1e prijs – Limbricht 338,5 pnt
 • Beste commandant nieuwe exercitie
  1e prijs – Limbricht (Jan Lebens) 193,0 pnt
 • Beste commandant nieuwe presentatie
  1e prijs – Limbricht (Jan Lebens) 360,0 pnt
 • Drumbands sectie B (met klaroenen) 2e divisie
  1e prijs – Limbricht 82,2 pnt
 • Beste tambour-majoor
  Ere prijs – Limbricht (Math Cremers) 93,7 pnt
 • Schieten A-Zestal
  3e prijs – Limbricht
 • Schieten B-Zestal
  2e prijs – Limbricht
 • Schieten C-Zestal
  2e prijs Limbricht