Zondag j.l. heeft onze schutterij deelgenomen aan het 2e bondsfeest van de bond sint Gerardus. De organisatie was in handen van de jubilerende schutterij Gregorius de Grote uit Brunssum.

Het korpsschieten had zaterdag al plaatsgevonden in Oirsbeek. Voor het feest op zondag had Gregorius de Grote de beschikking over het prachtige stadspark van Brunssum. In Brunssum presenteerde Sint Salvius zich voor het eerst met het kersverse koningspaar. Zowel koning als koningin vielen meteen in de prijzen. Hieronder een overzicht van alle door Sint Salvius behaalde prijzen.

 • Beste nieuwe exercitie : 1e prijs (284,5)
 • Beste commandant nieuwe exercitie : 1e prijs (158,0)
 • Beste commandant nieuwe presentatie : 2e prijs (357,8)
 • Mooiste bordjesdrager in uniform : 2e prijs (273,0)
 • Mooiste koningin : 1e prijs (191,0)
 • Mooiste koning in jacquet : ereprijs (191,0)
 • Beste tamboer-majoor : 1e prijs (93,7)
 • Drumband : 2e divisie sectie B : 1e prijs met promotie (85,3)
 • Tamboer jeugddivisie : ereprijs (Marco Lebens, 84,3)
 • Tamboer jeugddivisie : 1e prijs (Patrick Timmers, 82,7)
 • Blazer jeugddivisie : ereprijs (Michelle Vleeshouwers, 83,4)
 • Korpsschieten : B-zestal ; 2e prijs, C1-zestal ; 2e prijs, C2-zestal ; 1e prijs