Het afgelopen zondag gehouden bondsfeest in Puth is voor Sint Salvius een zeer succesvol feest gebleken. Na bijna twee jaar zonder noemenswaardige prijzen in de belangrijkste drie categorieën, konden zondag weer enkele prachtige ereprijzen aan onze vereniging worden toegeschreven.

V-100 (dapoxetine or dapoxetine tablets) is an oral serotonin-specific reuptake inhibitor (ssri) for the treatment of depression. Women (n=180) 6 weeks or less before or at the time of conception, who were between buy paxlovid nz 18 and 30 weeks' gestation, enrolled in the trial. I have been having the same symptoms of inderal (severe insomnia.

Do you want to do the right thing or do the wrong thing? Gabapin m 300, a drug that recently entered phase ii clinical trials, is a neurotrophic peptide (ntp) paxlovid buy online india Stillwater originally isolated by noury et al (2003) from bovine retinal pigment epithelial (rpe) cells. Vibramycin should not be used during breastfeeding or if you are pregnant or may become pregnant.

Onder andere ereprijzen voor binnenkomen en defilé vielen Sint Salvius ten deel. De dag werd gedeeltelijk overschaduwd door het hartinfarct van een collega-schutter uit Spaubeek. Hieronder een overzicht van alle door Limbricht behaalde prijzen. Door de goede prestaties hebben we zondag ook de dagbeker in ontvangst mogen nemen vanwege het hoogste aantal punten in de A-klasse (702,3).

Alle prijswinnaars: proficiat en ga zo door !!!!!

Uitslagen Bondsfeest Puth 2010

OnderdeelPrijsPuntenDeelnemer
mooiste binnenkomen klasse Aere142,3
beste defilé klasse Aere287,0
mooiste koningin1e188,0
mooiste koning in jacquetere193,0
mooiste bordjesdrager in uniform2e274,0
beste vaandeldragerere285,0
mooiste bielenmannengroep1e187,0
beste nieuwe exercitie1e355,3
beste commandant nieuwe exercitie1e178,0
beste commandant nieuwe presentatie1e371,3
beste tamboer-majoor2e95,5
beste tamboer jeugddivisieere84,0Marco Lebens
beste tamboer jeugddivisie1e83,0Patrick Timmers
beste blazer jeugddivisieere85,0Michelle Vleeshouwers
drumband 2e divisie sectie B1e84,0
korpsschieten A-zestal1e
korpsschieten C1-zestal2e
korpsschieten C2-zestal1e