Evenals voorgaande jaren organiseren wij, schutterij St.Salvius, ook dit jaar weer ons alom bekende dorpschietfestijn.

Naast de gebruikelijke wedstrijden waarvoor geen voorinschrijving vereist is (individueelschieten, drietalschieten en blokschieten voor de titel kasteelheer /-vrouwe), vragen wij uw aandacht voor het zestallenschieten. Wilt U, als vereniging, vriendengroep etc.etc. deelnemen aan de schietwedstrijd voor zestallen en heeft uw zestal een binding met het Limbrichtse, schrijf u dan vóór 15 augustus in. Deelname is kostenloos, mocht u echter gebruik willen maken van de herkansingsronde dan is er per zestal 1 herkansingskaart te kopen aan de kassa op het schietterrein.

Wat: DORPSCHIETFESTIJN schutterij St.Salvius

Wanneer: zondag 18 augustus 2013 14:00 uur

Waar: schietterrein achter kasteel Limbricht

Inschrijven kan door te mailen naar secretariaat@sintsalvius.nl met de melding hoeveel zestallen er namens u deelnemen. Donderdag 16 augustus ontvangen jullie dan de definitieve indeling.

ter info: Per zestal mogen maximaal 2 geoefende schutters of leden van schutterij St.Salvius deelnemen.