Gisterochtend hebben Finn Schaeks en Loeka Diederen hun eerste slagwerkexamen met succes afgelegd. Onder het toeziend oog van hun instructeur Michel Mordant en examinator Paul Bouten hebben zij verschillende etudes gespeeld op kleine trom, claves, maracas en bongo. Vorige week rondden Finn en Loeka al hun theorie-examen met een voldoende af.

OOK IN DE WINTER NIET STILGEZETEN

Naast Loeka en Finn, had onze vereniging deze winter nog een aantal cursisten. Hans Jamar, Wim Konings en Jos Wenmakers hebben deze winter de Buksemeester-cursus gevolgd en tot een goed einde gebracht. Alle drie de heren hebben hun Buksemeester-diploma behaald. Onderdeel van de cursus was begrip van wet- en regelgeving, functioneren van het wapen, maken van kogels en algemeen begrip van de wijze van schieten.

Tot slot hebben Peter Schaeks en Ruud Wenmakers de cursus Commandant Nieuwe Exercitie gevolgd. Succesvolle afronding van de cursus stelt de cursisten onder andere in staat om op de juiste wijze commando’s te geven, een peloton op de juiste wijze te instrueren en het defileren.

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!