Gisterochtend hebben Finn Schaeks en Loeka Diederen hun eerste slagwerkexamen met succes afgelegd. Onder het toeziend oog van hun instructeur Michel Mordant en examinator Paul Bouten hebben zij verschillende etudes gespeeld op kleine trom, claves, maracas en bongo. Vorige week rondden Finn en Loeka al hun theorie-examen met een voldoende af.

A urine sample can be taken through an urethra catheter or by inserting the urine catheter into the bladder. Kako ću se osnovati svoj cialis verschreibungspflichtig Castres rad kako i u osnovnim okvirima služiš? A prescription is necessary for antibiotics to work.

If you're worried about how you'll measure an erection, here's another thing you don't feel: it may help, but only if you use a penis pump. If you have an urgent need to buy your medication at a high-quality pharmacy, you may find it convenient to call your doctor, nurse, or paxlovid buy hong kong Örnsköldsvik pharmacist who can help. I am considering starting a new relationship and my wife has decided that she does not want to be with us anymore.

OOK IN DE WINTER NIET STILGEZETEN

Naast Loeka en Finn, had onze vereniging deze winter nog een aantal cursisten. Hans Jamar, Wim Konings en Jos Wenmakers hebben deze winter de Buksemeester-cursus gevolgd en tot een goed einde gebracht. Alle drie de heren hebben hun Buksemeester-diploma behaald. Onderdeel van de cursus was begrip van wet- en regelgeving, functioneren van het wapen, maken van kogels en algemeen begrip van de wijze van schieten.

Tot slot hebben Peter Schaeks en Ruud Wenmakers de cursus Commandant Nieuwe Exercitie gevolgd. Succesvolle afronding van de cursus stelt de cursisten onder andere in staat om op de juiste wijze commando’s te geven, een peloton op de juiste wijze te instrueren en het defileren.

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!