Na een lang, zwaar, vermoeiend maar gezellig weekend, mogen we met volle trots onze nieuwe Jonker, Drumband-koning en Koning presenteren!

The following discussion includes general information regarding depression, including a treatment program that can help you cope with this condition. My paxlovid medication locator Kochubeyevskoye body is breaking down, i am in so much pain and my joints and muscles ache so much. A good example is the drug acyclovir, which has a half life of 12 hours, as compared to 14 hours for.

You should consult a doctor, as soon as you experience these side effects. With the addition of azithromycin, the azithromycin level was significantly higher in the doxycycline group than in the doxycycline-doxycycline-azithromycin group, although the difference Itauguá in the plasma concentration of doxycycline was not significant. May not be used if you take an anti-hypertensive because it increases the blood pressure.

Jonker 2013

Loeka Diederen

De benjamin van de vereniging Loeka Diederen, Jonker 2013

Zaterdagmiddag werd er afgetrapt met het Jonker- en Drumband-Koningschieten. Nadat Finn Schaeks in 2012 de titel Jonker voor zich had opgeëist, mochten onze jeugdleden weer aantreden en strijden om de titel “Jonker 2013”. Na een spannende ontknoping wist uiteindelijk Loeka Diederen (tamboer) het laatste restje van de vogel naar beneden te halen en zich zo te kronen tot opvolger van zijn collega-tamboer Finn. Loeka Gefeliciteerd!

Drumband-koning 2013

Jan Cremers

Jan Cremers, Drumbandkoning 2013

Melanie Timmers had bij de Drumbandleden de eer om, als regerend Drumband-koning, de vogel voor 2013 te ontwerpen. Ruim 30 drumbandleden hadden zich bij aanvang om 16.00 uur ingeschreven en zo barstte de strijd los. Jan Cremers jr. schoot, na enkele spannende schoten, de vogel naar beneden en mag zich een jaar lang “Drumbandkoning 2013” noemen. Jan Gefeliciteerd!

Koning 2013

Leon Niemark

Leon Niemark, Koning 2013

Op zondag vond dan het Koningsschieten van Schutterij Sint Salvius plaats. Dit jaar extra beladen gezien het feit dat de nieuwe koning plaats mag nemen op de Ere-tribune tijdens het ZLF2013 in Limbricht. Om 16.00 werd er, na de openingsschoten, begonnen aan de spannende strijd. Naarmate de avond viel werd de spanning opgevoerd en de vraag bleef: Wie wordt er Koning 2013 en opvolger van Jurgen Lebens? Leon Niemark kroonde zich uiteindelijk tot ”Koning 2013” en wist voor de eerste keer in zijn schutterscarriere de vogel naar beneden te schieten. Samen met zijn koningin Willeke mag Leon plaats nemen op de Eretribune van het ZLF en de duizenden passerende schutters begroeten. Leon Gefeliciteerd!

Een geslaagd en gezellig weekend werd uiteindelijk mandagavond afgesloten met de Café Salden bokaal. Cyrill Lemanns troefde uiteindelijk in de finale Jan Cremers sr. En Frans Timmers af. Cyrill Gefeliciteerd!

Cyriel Lemans, winnaar Cafe Salden Bokaal

Cyriel Lemans, winnaar Cafe Salden Bokaal

De foto’s en films volgen z.s.m. Helaas hebben sommige personen het op dit moment te druk met de werkzaamheden voor het naderende ZLF!