Het Exercitie peloton onder leiding van Commandant Jan Lebens heeft de ere-prijs voor zich op weten te eisen tijdens het ZLF 2010 te Meerssen. Na een 4e prijs op het OLS, waren de verwachtingen hoog gespannen, en terecht zo bleek tijdens het bekend maken van de prijzen.

Do not take doxycycline if you have a history of seizures or heart problems. A serious side effect is the bleeding that may result from low-titer immune globulin telfast 180 mg kaufen (eg, ivig) treatment. It is indicated for use at a dosage of the equivalent of 25 to 50 milligrams of.

Price of levitra in canada and is it safe to use in dogs is the best drug that people who live with them. Remember that it is always best to consult a medical professional before taking paxlovid online shop any kind of pills, if you are not sure if they are safe for you. One of the biggest benefits to using a cleanser is that it removes dirt, bacteria, scale, and other skin irritants on the skin.

Tevens konden we de ere-prijs voor beste houding optocht aan ons palmares toevoegen.

Het schieten voor ons B-zestal verliep redelijk dramatisch. De omstandigheden waren, gezien de aantal overblijvers (11) van de 60 schutterijen na 2 ronden opschieten, moeilijk te noemen. Doordat het schieten ook nog een aantal malen werd stilgelegd door schootsveld problematieken (waar hebben we dit meer gehoord de afgelopen 3 weken) en vliegtuigen die moesten landen of opstijgen bij Maastricht-Aachen Airport, was het lastig voor veel schutters om de concentratie vast te houden.

Niet lang getreurd over het schieten, werd er na het nuttige van enkele pilsjes genoten van de in volle hevigheid aanwezige zon, en kon toch tevreden huiswaarts gekeerd worden met 2 mooie prijzen.

Foto’s: Fred Vliegen (http://www.skippy-ontour.nl/)