Vanmiddag trokken de A en B schutters richting Wessem voor de jaarlijkse krachtmeting om de Lindeboom Schiet trofee. Deze jaarlijks terugkerende schietwedstrijd wordt georganiseerd voor alle schutterijen die Lindeboom bier schenken. In tegenstelling tot de de normaal gehouden schietwedstrijd wordt deze wedstrijd geschoten met 12-tallen. Na 6 rondes wordt de stand opgemaakt om te zien welke 12-tallen nog aan het kavelen mogen deelnemen.

Helaas is het ons 12-tal niet gelukt om aan de kaveling te mogen deelnemen.

De eerste 2 rondes verliepen volgens plan, tot dat in de 2e ronde een misser viel te noteren. Na enige herstelpogingen, werd vol goede moed begonnen aan ronde 3 en ronde 4, ronde 3 verliep geheel volgens plan met 18 punten, in ronde 4 werd echter 2 maal gemist. Ronde 5 begon ons 12-tal weer met 18 punten, totdat in ronde 6 weer 2 maal werd gemist. Helaas was dit niet voldoende om aan de kaveling deel te mogen nemen.

Ronde 1: 18
Ronde 2: 17
Ronde 3: 18
Ronde 4: 16
Ronde 5: 18
Ronde 6: 16

Totaal:  103 punten.