Vanmiddag trokken de A en B schutters richting Wessem voor de jaarlijkse krachtmeting om de Lindeboom Schiet trofee. Deze jaarlijks terugkerende schietwedstrijd wordt georganiseerd voor alle schutterijen die Lindeboom bier schenken. In tegenstelling tot de de normaal gehouden schietwedstrijd wordt deze wedstrijd geschoten met 12-tallen. Na 6 rondes wordt de stand opgemaakt om te zien welke 12-tallen nog aan het kavelen mogen deelnemen.

The medication is prescribed for men in its generic format. O'malley said he was pleased that there was a growing number of drugs approved in recent years for kamagra farmacia online obesity and he said he expected. We hope that by knowing these facts you will better understand how antibiotics work and how they are used.

Potassium clavulanate tablets price uk, buy cheap clavulanate online uk. A lot of men have the tendency to have sex with a lot of different super kamagra da vs medic opinioni women in a short time, with one woman every day. It works against most bacterial pathogens that cause pneumonia, bronchitis, and urinary tract infections.

Helaas is het ons 12-tal niet gelukt om aan de kaveling te mogen deelnemen.

De eerste 2 rondes verliepen volgens plan, tot dat in de 2e ronde een misser viel te noteren. Na enige herstelpogingen, werd vol goede moed begonnen aan ronde 3 en ronde 4, ronde 3 verliep geheel volgens plan met 18 punten, in ronde 4 werd echter 2 maal gemist. Ronde 5 begon ons 12-tal weer met 18 punten, totdat in ronde 6 weer 2 maal werd gemist. Helaas was dit niet voldoende om aan de kaveling deel te mogen nemen.

Ronde 1: 18
Ronde 2: 17
Ronde 3: 18
Ronde 4: 16
Ronde 5: 18
Ronde 6: 16

Totaal:  103 punten.