Op de ledenvergadering van vrijdag 28 maart jongstleden is Ruud Wenmakers door de leden gekozen tot bestuurslid. Ruud volgt Harie Hochstenbach op welke na een lange periode afscheid heeft genomen van het bestuur. De voorzitter wenste Ruud veel sukses bij het uitoefenen van zijn nieuwe taken en dankte Harie voor bewezen diensten.

 Het voorstel om Harie te benoemen tot erebestuurslid werd vervolgens door de vergadering met luid applaus bekrachtigd. Harie proficiat!